Støtte fra Landsbyfornyelsespuljen

Stationens Venner har modtaget tilsagn om støtte fra Landsbyfornyelsespuljen. Beløbet, som lyder på knap 2,2 mio. kr. gives til renovering af klimaskærme og udbedring af kondemnable forhold, hvilket blandt andet betyder mulighed for nyt tag og træbeklædning på pakhuset, samt afhjælpning af fugtindtrængning i stationens nordlige endegavl.

Landsbyfornyelsespuljen kommer med 75% af de estimerede udgifter til renovering af  klimaskærme og udbedring af kondemnable forhold og Stationens Venner skal selv stille med resten (ca. 730.000kr.)

Se mere på vores instagram @furniture_station_tarm