Generalforsamling 2022

Tid: onsdag 18. maj kl. 19.30
Sted: Furniture Station Tarm
Tilstedeværende: 20 medlemmer

REFERAT

Velkomst v. Formand Janni Juhler. Valg af dirigent = Steen Rosby (som konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Referant = Mette Preddey
Stemmetæller = Lotte Finnerup

Bestyrelsens Beretning v. Janni Juhler – godkendt af forsamlingen læs her

Regnskab v. kasserer Mette Preddey – godkendt af forsamlingen

Valg af revisor = Claus Bo Hansen

Forslag til vedtægtsændringer. Bestyrelsens forslag om at udvide bestyrelsen fra 3 til 5 medlemmer, samt give mulighed for at vælge op til 4 suppleanter blev godkendt.

Fastsættelse af kontingent. Nuværende passivt medlemskab på 200 kr/år ønskes ændret til et Støttemedlemskab (uden binding/fordele/stemmeret) til 200kr/år. Nuværende aktivt medlemskab på 600kr/år (med 500kr i rabat på pakhusleje) ønskes ændret til et Familiemedlemskab (uden binding/fordele, med stemmeret (1 stemme)) til 300,- kr/år.

Indkomne forslag. Ingen modtaget

Valg af bestyrelse

Formand Janni Juhler (på valg 2023)
Næstformand Martin Lemming (på valg 2024)
Kasserer Mette Preddey (på valg 2024)
Henriette Marie Knudsen (på valg 2023)
Stefan Hvid Johannesen (på valg 2023)

Suppleant Finn Sand Kristensen (på valg 2023)
Suppleant Bruno Skaaning (på valg 2023)
Suppleant Nicolaj Tværvang (på valg 2023)
Suppleant Ivan Jespersen (på valg 2023)

Evt. Forslag om at sende info om arbejdsdage ud til en SMS liste også, da nogle ikke ser det på Facebook.

Generalforsamling indkaldt 4. maj