Generalforsamling 2023

Tid: tirsdag d. 11.april kl. 19.30 (dørene åbne fra 19.00 for rundvisning) – 21.00
Sted: Furniture Station, Tarm
Tilstedeværende: Janni Juhler, Martin Lemming, Mette Preddey, Henriette Marie Knudsen, Stefan Hvid Johannesen, Ivan Jespersen, Bruno Skaanning, Nicolaj Tværvang, Britta, Oskar Osmundsen, Majbritt, Michael, Else Thorup, Willow, Christian Mink, Anne Høi, Peder

Velkomst ved formand Janni Juhler. 

REFERAT:

 1. Valg af dirigent – Else Thorup klappes ind og konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og at dagsordenen følger vedtægterne
 2. Bestyrelsens beretning v. formand Janni Juhler – beretningen godkendt
 3. Fremlæggelse af regnskab v. Mette Preddey – regnskabet godkendt 
 4. Fastsættelse af kontingent – bestyrelsen foreslår samme som 2022 (200, 300, 5.000 kr.) – godkendt
 5. Valg af revisor – Claus Bo klappet ind
 6. Præsentation af forestående byggeprojekt v. Martin Lemming – godkendt
 7. Indkomne forslag – ingen 
 8. Valg af bestyrelse og suppleanter – Janni, Henriette og Stefan genopstiller alle tre til bestyrelsen og klappes ind. Ivan, Bruno, Nicolaj genopstiller som suppleanter og klappes ind. Finn trækker sig for at gøre plads til en ny. Christian Mink opstiller som suppleant og klappes ind. 
 9. Evt.
  • Else Thorup foreslår at pakhuset indvies med en lille koncert
  • Michael foreslår at vi afholder Pakhus & Portvin
  • Ivan foreslår vin med Pakhus1 etiket – kunne også være gin eller portvin 
  • Janni foreslår at bagagevognen stilles på onsdagsmarkedet med info om at stationen er åben + flag til at markere vejen herned
  • Martin (og hans nevø) foreslår QR kode der linker til events + baggrund for Furniture Station så de unge kan se det når de fx skal med toget
  • Else foreslår at der laves en lokalplan med fokus på fællesskab – fx andelsboliger eller lign. med mulighed for fællesspisninger i pakhuset til området hvor stolefabrikken lå
  • Michael nævner at vi har fået sponseret en grill
  • Janni fortæller, at bedeforretningsdamen siger, at de af og til mangler lokaler til begravelse for afdøde, som ikke er medlem af folkekirken. Forsamlingen var positive overfor ideen
  • Pakhuset udlejes kun med rengøring som en del af prisen – til den tid skal vi have et hold frivillige til rengøringstjansen. Kan man evt. hyre en skoleklasse?
  • Else nævner Grundlovsfesten 5. juni, hvor vi går i samlet flok fra Forsøgshaven til Skjern

 

Indkaldelse fra 4/2/23:

Generalforsamling 2023

Medlemmer af Furniture Station indkaldes til generalforsamling tirsdag 11. april 2023 kl. 19-21 i stationens lokaler

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af revisor
 6. Præsentation af forestående byggeprojekt
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af bestyrelse (formand, næstformand og kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer) og suppleanter 
 9. Evt.