Generalforsamling 2023

Medlemmer af Furniture Station indkaldes til generalforsamling tirsdag 11. april 2023 kl. 19-21 i stationens lokaler

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af revisor
  6. Præsentation af forestående byggeprojekt
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelse (formand, næstformand og kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer) og suppleanter 
  9. Evt.