Fritagelse for kommunal ejendomsskat

Ansøgning + kontakt til RKSK re. fritagelse for kommunal ejendomsskat – kan dog først søges, når skødet er tinglyst.