Vækstpuljeansøgning

RKSK Vækstpulje ansøgt om igangsættelsestilskud på 250.000 kr.

Beløbet skal bruges til projektets FASE 1 – dvs. omkostninger ved overtagelse af Stationsvej 4 samt udarbejdelse af skitseprojekt.

Økonomi

Indtægter Udgifter Budgeterede indtægter Budgeterede udgifter
REALISEREDE:
Vækstpulje 250.000 250.000
Skøde, tinglysning mm: 30.000
Afregnet, Registreringsafgift & advokatsalær, skøde 19.160
Afregnet, Tinglysningsafgift & advokatsalær, debitorskifte Ejerpantebrev 3.535
Afregnet, Lovpligtig bygningsforsikring, 1. år 4.410
Diverse uforudsete: 0
Udbedring af utætheder i tag/ovenlysvinduer/skorsten 25.000
Rydning af ikke-bærende loft og vægge/ødelagt pga. vandindtrængning 60.000
Indtægter: 0
Afholdelse af Halloweenevent 26/10/2018 3.453
IKKE REALISEREDE:
Indtægter:
Tilskud til nye indgangspartier fra Centerbypujlen 38.000
Udgifter:
Nye indgangspartier, inkl. Isætning af eksisterende vinduer 38.000
Ejendomsskat 2019, rate 1 3.632
Ejendomsskat 2019, rate 2 3.632
Landinspektør 21.056 20.000
Udarbejdelse af skitseprojekt, herunder rådgivning 100.000 200.000
Rådighedsbeløb 13.028
291.453 291.453 250.000 250.000