Arbejdsdag på Stationen

Seks frivillige mødte op med hammer og mejsel for at banke puds i lokalet ved siden af ventesalen. Tak for hjælpen – også for kaffe/the, kringle og containerleverancerne 🙂