Ansøgning til Trafik- Bygge og Boligstyrelsen

Ansøgning om 3.000.000 fra Trafik- Bygge og Boligstyrelsens/ Byfornyelseslovens Forsøgspulje om Landsbypartnerskaber indsendt.