Tinglysningsafgift

Faktura på 3.535,- kr. for Tinglysningsafgift + advokatsalær i forbindelse med overtagelse af Ejerpantebrevet på 1 mio.