Afslag Realdania Underværker

Afslag på fondsansøgningen med nedenstående begrundelse og konklusionen må være, at vi har ansøgt lidt for tidligt i projektfasen.

Som udgangspunkt er det jo en fin bygning I har, og en god idé.

For et så ambitiøst projekt mangler dog en konceptbeskrivelse/forretningsplan, der redegør for markedspotentialet for et sådan formidlingssted. Altså hvad er behovet for netop denne funktion i lokalområdet? Og hvor mange mennesker vil besøge det? Er der gode eksempler fra andre lignende steder? Og ikke mindst hvordan opnås en bæredygtig drift efter realisering? Dertil, hvilke samarbejder er der med FDB, andre design- og arkitekturorganisationer eller lokale foreningsfunktioner? Derudover er det også altid godt med flere eksterne finansieringskilder.  

Projektet har helt klart potentiale, men det kræver – set herfra – noget mere udvikling for at man klart kan se projektet for sig. Med et mere klart koncept kunne det godt være relevant for Underværker igen.

Vækstpuljeansøgning

RKSK Vækstpulje ansøgt om igangsættelsestilskud på 250.000 kr.

Beløbet skal bruges til projektets FASE 1 – dvs. omkostninger ved overtagelse af Stationsvej 4 samt udarbejdelse af skitseprojekt.

Økonomi

Indtægter Udgifter Budgeterede indtægter Budgeterede udgifter
REALISEREDE:
Vækstpulje 250.000 250.000
Skøde, tinglysning mm: 30.000
Afregnet, Registreringsafgift & advokatsalær, skøde 19.160
Afregnet, Tinglysningsafgift & advokatsalær, debitorskifte Ejerpantebrev 3.535
Afregnet, Lovpligtig bygningsforsikring, 1. år 4.410
Diverse uforudsete: 0
Udbedring af utætheder i tag/ovenlysvinduer/skorsten 25.000
Rydning af ikke-bærende loft og vægge/ødelagt pga. vandindtrængning 60.000
Indtægter: 0
Afholdelse af Halloweenevent 26/10/2018 3.453
IKKE REALISEREDE:
Indtægter:
Tilskud til nye indgangspartier fra Centerbypujlen 38.000
Udgifter:
Nye indgangspartier, inkl. Isætning af eksisterende vinduer 38.000
Ejendomsskat 2019, rate 1 3.632
Ejendomsskat 2019, rate 2 3.632
Landinspektør 21.056 20.000
Udarbejdelse af skitseprojekt, herunder rådgivning 100.000 200.000
Rådighedsbeløb 13.028
291.453 291.453 250.000 250.000