Projektbeskrivelse

VI HAR

  • en historie vi gerne vil fortælle
  • en flot, gammel stationsbygning vi gerne vil bevare
  • sociale events vi gerne vil afholde
  • liv, identitet, stolthed & fællesskab vi gerne vil bringe tilbage til byen

Herudover har vi en masse frivillige, som allerede har bevist, at de ikke er bange for at løfte en hammer for at banke puds ned, svinge en kost for at feje eller sætte sig på knæ for at luge ukrudt.

Den til projektet oprettede arbejdsgruppe ”Stationens Venner” er blevet et nyt fællesskab for de deltagende, hvoraf mange ikke kendte hinanden på forhånd. Arbejdsgruppens deltagere er en skøn blanding af folk fra alle samfundslag og aldersgrupper – her kan både børn, voksne og pensionister samles om et fælles projekt.

HISTORIEN

Historien, vi gerne vil fortælle, handler om Stolefabrikken, som Tarm Stole – & Møbelfabrik altid bare blev kaldt. Fabrikken lå placeret lige overfor Tarm Station og var indtil 1980 rammen om FDB møbler med designklassikere fra store danske arkitekter som Børge Mogensen.

STATIONEN

Tarm Station og Pakhus, som projektgruppen overtog i 2018, har en ejendomsværdi på 1,8 mio.kr., men området har, i alt for mange år, desværre fået lov til at ligge faldefærdigt hen med skodder for vinduerne og graffiti på væggene. Et grimt signal om forladthed og udkant er derfor det første syn, som møder gæster, turister og potentielle tilflyttere ved ankomst til vores by.

Visionen for Stationen er at skabe et hus, der emmer af sjæl og autenticitet. Et hus med liv, lys og plads. Et unikt kulturhistorisk miljø, som på den ene side er både ”museum” og ”forsamlingshus” og på den anden side så meget mere end det; museum og forsamlingshus løftet op på et nutidigt niveau med pop-up events og projekter i skøn forening med nostalgi og historiefortælling.

Vi ser for os:

  • et træbeklædt pakhus med masser af vinduespartier, der åbner op for dagslyset i det store rum med de originale fritlagte bjælker og samtidig muliggør, at forbipasserende får et spændende kik ind i det let oplyste lokale om aftenen.
  • et anretterkøkken, så pakhuset kan bruges til større events. Maden fås udefra, så det understøtter områdets eksisterende udbydere.
  • en glasgang som forbinder pakhus med stationsbygning (hvor toiletterne placeres samme sted som nu)
  • en stationsbygning indrettet med fortællingen om stationen og FDB møbler, prototyper, gamle skitser, billeder mm.
  • autenticitet, lyse rum, højt til loftet, rå murstensvægge, mødelokaler med plads til foredrag, mulighed for sociale pop-up events, workshops, teenager hang-out, udstillinger mm.

Projektet afgrænses i første omgang til Pakhuset samt tilstødende 145m2 af stationsbygningen. Den sydlige del af stationsbygningen samt loftet, vil først komme i betragtning på et senere tidspunkt.

SOCIALE EVENTS

Stationen kan blive et centralt samlingspunkt for lokale såvel som turister og kan desuden stilles til rådighed for områdets uddannelsesinstitutioner, evt. i samarbejde med arkitektskoler og virksomheder.

Pakhuset kan lejes ud til private fester og Stationen indrettes med konference- og kursusfaciliteter for herved at kunne generere en indtægt til den løbende drift af stedet.

Projektgruppen har desuden en masse sociale pop-up events i støbeskeen, såsom brætspilscafé, fællesspisninger, rulleskøjtedisco, Street Food marked og hænge-ud aftener for teenagerne, som i den grad mangler et sted at være i byen.

Vi vil gerne skabe liv og sociale events, som bringer folk sammen, som åbner op, inviterer med og danner nye sociale cirkler.

LIV, IDENTITET, STOLTHED OG FÆLLESSKAB

Et stort problem for de fleste byer af Tarms størrelse er et aftagende butiksliv i midtbyen. Renovering af Stationen er et stort skridt på vejen i ildsjælenes samlede plan om at bringe nyt liv til hovedgaden. En anden arbejdsgruppe under Tarm Udviklingsforum arbejder således med etablering af en skater- & aktivitetspark på nabogrunden, hvor det gamle, nu nedrevne, posthus lå og en tredje gruppe arbejder med forskønnelse af resten af Storegade.

Tarm får faktisk besøg af omkring 50.000 turister om året på det lokale onsdagsmarked. Et af byens store ønsker er, at kunne trække disse gæster fra markedspladsen videre op i hovedgaden. Med Stationen som attraktion i byens modsatte ende, vil dette ønske kunne opfyldes til gavn for byens tilbageværende butikker og projektet vil potentielt yderligere kunne tiltrække møbel- og designinteresserede turister samt arkitekt- og designstuderende.

Med fortællingen om Stolefabrikken og produktionen af de kendte arkitekters møbler i Tarm, får vi sat fokus på et, ellers uudnyttet, stedbundet potentiale midt i Produktionsdanmark. Fortællingen, som rækker langt ud over kommunegrænsen, kan tilføre området stolthed og fællesskab, samt være med til at skabe en blivende identitet for byen.

VI MANGLER

Vi mangler i den grad jeres hjælp!